SON DAKİKA

HDP ADAY ADAYLIK KRİTERLERİNİ AÇIKLADI

Bu haber 27 Nisan 2018 - 14:11 'de eklendi ve 237 kez görüntülendi.

VANDAGÜNDEM- 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak seçimlerde aday adaylığı başvurusunda bulunacaklar için HDP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi :

Aday Adayı Başvurularında Yasal Kriterler1-      Yasal Zorunluluklar:

 1. 24 Haziran 2018 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak (24 Haziran 2000 tarihinden önce doğmuş olanlar),
 2. Kısıtlı olmamak (akıl sağlığı ya da yaş itibariyle mahkemece hakkında verilmiş kısıtlılık kararı olanların başvuruları kabul edilmeyecek),
 3. En az ilkokul mezunu olmak (diploma gereklidir),
 4. Erkeklerde yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak ya da askerlikle bir ilişiği bulunmadığına ilişkin belgesi olmak,
 5. Kamu hizmetinden yasaklı olmamak,
 6. Taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olmamak; zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, vs eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olmamak (affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler),
 7. Adli Sicil Belgeleri e-devletten veya Adliyelerden alınırken “Milletvekili Adaylığı gerekçesi belirtildiğinde, milletvekili olmaya engel mahkumiyetler belgede belirtilmektedir. Milletvekili olmaya engel Adli sicil kaydı veya arşiv kaydı bulunan aday adaylardan ilgili mahkeme tarafından Memnu Haklarının İadesinin Kesinleştirilmesi Belgesi de alınacaktır.
 8. Aday olmak isteyen ancak 26 Nisan 2018 tarihi itibariyle istifa etmemiş olan hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yüksek Öğretim Kurulu Üyeleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, belediye başkanları, subaylar ile astsubaylar, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler.

2-      Partimizin Aday Adayı Kriterleri:

 1. HDP Programı’yla ve tüm bileşenlerimizle yürüttüğümüz ortaklaşmış mücadelemizle çelişen, bu mücadeleye karşı eylemlerin içinde bulunmuş olanlar ile Parti Tüzük ve ilkelerine aykırı davranışlarda bulunması nedeniyle hakkında ilgili parti yetkili organlarının vermiş olduğu disiplin yaptırımı olan veya disiplin soruşturması devam eden kişiler aday adayı olamaz.
 2. Partimizin kadın özgürlük çizgisini ve eşit temsil ilkesini benimsememiş olanlar aday adayı olamazlar.
 3. Kadına yönelik şiddet uygulamış olanlar aday adayı olamazlar.
 4. Çok eşlilik durumu olanlar aday adayı olamazlar.

 Aday Adayı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler:(HER BELGEDEN 2 ADET OLACAK)

1: KİMLİK FOTOKOPİSİ ya da NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ (e-devletten alınabilir)

2: ARŞİVLİ ADLİ SİCİL BELGESİNİN ASLI (e-devletten milletvekili adaylığı için alınacak adli sicil belgesi de geçerli olacaktır. M.vekili olmaya engel mahkumiyeti olanlar KESİNLEŞTİRİLMİŞ MEMNU HAKLARININ İADESİ Belgesinin Aslını da ekleyeceklerdir)

3: DİPLOMA FOTOKOPİSİ

4: Erkek Aday Adayları için ASKERLİK BELGESİ – (e-devletten de alınabilir) Ya da askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge

5-İkametgâh belgesi ya da e-devletten alınacak yerleşim yeri belgesi

6-Başvuru ücretini yatırdığına dair banka dekontu. (2000 TL) Hesap No: Denizbank Diyarbakır Plaza Şb (Şube Kodu: 2055 Hesap Numarası: 12975049 İBAN-TR860013400001297504900001) Elden ücret kabul edilmeyecektir.

Kadın, genç (18-25), engelli ve KHK mağduru aday adaylarından ücret alınmayacaktır.

Kaynak: VANDAGÜNDEM